Konferencije


Nema slike
Predsjednica Nataša Ranitović prisustvovala na konferenciji koja je organizovana u Italiji. Tema konferencije bila je: ''Zaštita žena i djece od nasilja''