Istraživanja


gallery-images
U anketi je učestvovalo sto šezdeset i dvije osobe(162), starosne dobi između 22 - 56 godina. Na pitanje "Koji sektor najviše pogađa korupcija" rezultati su pokazali sledeće:
  • 48% je odgovorilo da najviše pogađa Sudstvo
  • 26% je odgovorilo da najviše pogađa Tužilaštvo
  • 16% je odgovorilo da najviše pogađa Upravu policije
  • 10% je odgovorilo da najviše pogađa Sektor odbrane


gallery-images
U anketi je učestvovalo sto šezdeset i dvije osobe(162), starosne dobi između 22 - 56 godina. Na pitanje "Da li su novinari nezavisni i zaštićeni u svom radu":
  • 80% je odgovorilo da nisu zaštićeni u svom radu
  • 15% je odgovorilo da su zaštićeni u svom radu
  • 5% je odgovorilo da novinari služe partijskim i ekonomskim interesima